Spring naar de inhoud

Vragenlijst en interviews werkgevers

Heeft u als werkgever contact gehad met een bedrijfsarts, verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige in het kader van re-integratie van één of meer werknemers na uitval door ziekte? En wilt u bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek naar hoe de begeleiding van werknemers en werkgevers door deze professionals verbeterd kan worden? Doe dan nu mee aan dit onderzoek!

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de ervaringen van werkgevers en werknemers ten aanzien van het contact met en de begeleiding door de bedrijfsarts, verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige in het re-integratieproces van werknemers (ook wel Poortwachterproces genoemd). Op deze manier willen wij de tevredenheid en verbeterpunten m.b.t.  de begeleiding door de bedrijfsarts, verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige na uitval van werknemers in kaart brengen. We zijn geïnteresseerd in ervaringen van werkgevers die recente ervaring hebben met het re-integreren van werknemers (minder dan 3 jaar geleden) en hierbij contact hebben gehad met een bedrijfsarts, verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige.

Meer informatie over dit onderzoek vindt u in de informatiebrief.