Spring naar de inhoud

Informatiebrief

Geachte heer/mevrouw, 
 
Wilt u een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek over begeleiding van werknemers die zijn uitgevallen? Doe dan mee met ons onderzoek naar de ervaringen en tevredenheid van werkgevers over de ontvangen begeleiding tijdens terugkeren naar het werk na ziekte (re-integratie). Heeft u vragen? Stel ze aan de onderzoekers van het UMCG. In deze brief vindt u meer informatie. Lees de informatie rustig door. Het e-mailadres en telefoonnummer van de onderzoekers staan vermeld onderaan deze brief. 

Wat kunt u verwachten als u meedoet? 

  • Als u mee wilt doen aan dit onderzoek vult u éénmalig anoniem een online vragenlijst in. U opent de bijgevoegde link voor deelname aan het onderzoek en kunt de vragenlijst anoniem invullen wanneer het u uitkomt. In de vragenlijst vragen we u naar uw ervaringen met bedrijfsartsen en eventueel met verzekeringsartsen en/of arbeidsdeskundigen tijdens de re-integratie van zieke werknemers. U zult ongeveer 10 minuten bezig zijn met het invullen van de vragenlijst. In totaal zijn er ongeveer 50 werkgevers nodig die de vragenlijst invullen.  
  • Wij vragen deelnemers aan het vragenlijstonderzoek aan te geven of zij op een later moment willen deelnemen aan een interview. In dat geval vragen wij om uw contactgegevens. Het interview duurt ongeveer 30 minuten. Als u aangeeft mee te willen doen aan een interview, dan kan u daar na het invullen van de vragenlijst voor worden uitgenodigd. In het interview zullen we uitgebreider ingaan op uw ervaringen met bedrijfsartsen en eventueel verzekeringsartsen en/of arbeidsdeskundigen. In totaal hebben we ongeveer 8 werkgevers nodig voor de interviews. 

Waarover gaat dit onderzoek? 

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de ervaringen van werkgevers met het contact met en de begeleiding door de bedrijfsarts, verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige in het re-integratieproces (ook wel Poortwachter proces genoemd). Op deze manier willen wij de tevredenheid en verbeterpunten ten aanzien van het contact en begeleiding binnen het re-integratieproces in kaart brengen. We zijn geïnteresseerd in ervaringen van werkgevers die recente ervaring hebben met het re-integreren van werknemers (minder dan 3 jaar geleden). 

Dit onderzoek is onderdeel van twee projecten van het onderzoeksprogramma “Verbetering kwaliteit poortwachtersproces”: 1) Doorontwikkeling instrument Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratiemogelijkheden (BAR); 2) Ontwikkeling multidisciplinair onderwijs voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen.  

Het overkoepelende doel van deze twee projecten is het bevorderen van de samenwerking en afstemming tussen professionals die betrokken zijn bij het re-integratieproces van zieke werknemers. Om zo de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers te verbeteren.  

Meer informatie over beide projecten kunt u vinden op: www.bar-project.nl

Wat levert het onderzoek op? 

Uw deelname kan bijdragen aan meer kennis over de kwaliteit van de begeleiding door bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen en wat verbeterpunten zijn. Deze informatie kan bijdragen aan het verbeteren van de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Een nadeel is dat deelname u ongeveer 10 minuten van uw tijd kost. Deelname aan een interview kost u 30 minuten. 

Wilt u meedoen? 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Uw deelname is vrijwillig. Als u meedoet kunt u zich altijd bedenken en tijdens het onderzoek stoppen. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek.  

In de oproep tot deelname vindt u een link naar een webpagina. Daarop staat een link naar de vragenlijst waarmee u eenvoudig naar het toestemmingsformulier en de vragenlijst gaat, die u kan invullen in een beveiligd systeem van het UMCG. 

Vertrouwelijkheid van uw gegevens 

Om uw privacy te beschermen, verzamelen en bewaren we uw gegevens zorgvuldig. Dit onderzoek wordt volledig uitgevoerd door het UMCG. Alleen de onderzoekers onderaan deze brief hebben toegang tot uw gegevens. Uw deelname aan het onderzoek is strikt vertrouwelijk.  

Tijdens het interview zullen geluidsopnames gemaakt worden om achteraf het gesprek woord voor woord uit te schrijven en daarna te analyseren. De opnames worden na verwerking vernietigd. Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens van het interview een code. Uw naam en andere gegevens die u direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. De onderzoekers weten welke code u heeft. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot u te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen in het UMCG. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden. 

De Centrale Ethische Toetsingscommissie van het UMCG, die alle onderzoeken beoordeelt, heeft geoordeeld dat het onderzoek voldoet aan de wetgeving in Nederland en aanvullende regelgeving van het UMCG. Dit betekent dat uw veiligheid is beschermd en dat het onderzoek voldoet aan kwaliteitsnormen. 

Toegang tot uw gegevens voor controle 

Sommige personen kunnen op de onderzoekslocatie toegang krijgen tot al uw gegevens. Ook tot de gegevens zonder code. Dit is nodig om te kunnen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is uitgevoerd. Personen die ter controle inzage krijgen in uw gegevens zijn bv. gemachtigde monitors, auditoren en toezichthoudende instanties als bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zij houden uw gegevens geheim. Wij vragen u voor deze inzage toestemming te geven. 

Bewaren gegevens 

De onderzoekers moeten op grond van de wet- en regelgeving uw de verzamelde gegevens ten behoeve van het onderzoek 15 jaar bewaren. Daarna worden de gegevens vernietigd. 

Meer informatie over uw privacy rechten kunt u vinden in het UMCG Privacy statement (uwprivacy.umcg.nl). Bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van het UMCG Piet Dinjens of Boudien Sieperda (050-3616161; privacy@umcg.nl). 

Als u de toestemmingsverklaring ondertekent, geeft u toestemming voor het verzamelen, bewaren en gebruik van uw medische en persoonsgegevens zoals beschreven in deze informatiebrief. 

Na het onderzoek 

De onderzoekers beschrijven het onderzoek in de FAIR-database. Dit is een database waar andere onderzoekers kunnen zien waar onderzoek naar is gedaan. Deze database bevat geen onderzoeksgegevens of informatie die herleidbaar is tot u als persoon. Eventueel kunnen de verzamelde onderzoeksgegevens van de vragenlijst met andere onderzoekers worden gedeeld, maar uw persoonsgegevens worden nooit gedeeld.  

In de toestemmingsverklaring vragen we of we u eenmalig mogen benaderen voor vervolgonderzoek. U bepaalt op dat moment weer zelf of u wel of niet mee wilt doen aan het vervolgonderzoek. 

Wat u verder moet weten 

Dit onderzoek is opgezet door de afdeling Gezondheidswetenschappen, Arbeid en Gezondheid van het UMCG. De betrokken onderzoekers van het UMCG zijn Nicole Snippen, Haitze de Vries, Jeanet Landsman-Dijkstra en Sandra Brouwer.  

De onderzoekers doen er alles aan om het onderzoek zo prettig mogelijk te laten verlopen. Indien u klachten heeft over het onderzoek kunt u dit bespreken met de uitvoerend onderzoekers (Nicole Snippen of Haitze de Vries). U kunt klachten ook bespreken met de hoofdonderzoeker, prof. Sandra Brouwer via 050 3616976 (secretariaat). Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens raden we u aan contact op te nemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van het UMCG.  

Telefoonnummer: 050-361 61 61   
E-mail: privacy@umcg.nl     

Mocht u meer informatie willen of vragen hebben over dit onderzoek, neem dan contact op met Nicole Snippen of Haitze de Vries. 

Haitze de Vries
Telefoonnummer: 06-19221216                             
E-mail: h.j.de.vries@umcg.nl   

Nicole Snippen
Telefoonnummer: 06-25646870
E-mail: n.c.snippen@umcg.nl

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, 

Met vriendelijke groet, 

Nicole Snippen
Haitze de Vries
Jeanet Landsman-Dijkstra
Sandra Brouwer
Onderzoekers UMCG, afdeling Gezondheidswetenschappen