Spring naar de inhoud

Informatiebrief

Onderzoek “Vragenlijst en interviews over ervaringen van werknemers met de begeleiding door bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en verzekeringsarts tijdens terugkeren naar het werk na ziekte”

Geachte heer/mevrouw,

Wilt u een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek over begeleiding van werknemers die zijn uitgevallen? Doe dan mee met ons onderzoek naar de ervaringen en tevredenheid over de ontvangen begeleiding tijdens terugkeren naar het werk na ziekte (re-integratie). Heeft u vragen? Stel ze aan de onderzoekers van het UMCG. In deze brief vindt u meer informatie. Lees de informatie rustig door. Het e-mailadres en telefoonnummer van de onderzoekers staan vermeld onderaan deze brief.

Wat kunt u verwachten als u meedoet?

  • Als u mee wilt doen aan dit onderzoek vult u éénmalig anoniem een online vragenlijst in. U opent de bijgevoegde link voor deelname aan het onderzoek en kunt de vragenlijst anoniem invullen wanneer het u uitkomt. In de vragenlijst vragen we u naar uw ervaringen met bedrijfsartsen en eventueel met verzekeringsartsen en/of arbeidsdeskundigen tijdens uw re-integratie. U zult ongeveer 10 minuten bezig zijn met het invullen van de vragenlijst. In totaal zijn er ongeveer 150 werknemers nodig die de vragenlijst invullen.
  • Wij vragen deelnemers aan het vragenlijstonderzoek aan te geven of zij op een later moment willen deelnemen aan een interview. In dat geval vragen wij om uw contactgegevens. Het interview duurt ongeveer 30 minuten. Als u aangeeft mee te willen doen aan een interview, dan kan u daar na het invullen van de vragenlijst voor worden uitgenodigd.
  • In het interview zullen we uitgebreider ingaan op uw ervaringen met bedrijfsartsen en eventueel verzekeringsartsen en/of arbeidsdeskundigen. Tijdens het interview zullen geluidsopnames gemaakt worden om achteraf het gesprek woord voor woord uit te schrijven en daarna te onderzoeken. In totaal hebben we ongeveer 8 werknemers nodig voor de interviews.

Waarover gaat dit onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de ervaringen van werknemers met de begeleiding door de bedrijfsarts, verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige tijdens het re-integratieproces. Op deze manier onderzoeken wij hoe tevreden werknemers zijn over hun begeleiding en welke verbeterpunten zij zien. We zijn geïnteresseerd in ervaringen van werknemers die minder dan 3 jaar geleden zijn uitgevallen door ziekte en ervaring hebben met terugkeer naar werk na ziekte.

Dit onderzoek is onderdeel van twee projecten van het onderzoeksprogramma “Verbetering kwaliteit poortwachtersproces”: 1) Doorontwikkeling instrument Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratiemogelijkheden (BAR); 2) Ontwikkeling multidisciplinair onderwijs voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen.

Het doel van deze twee projecten is het bevorderen van de samenwerking en afstemming tussen professionals die betrokken zijn bij de re-integratie van zieke werknemers. Om zo de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers te verbeteren.

Meer informatie over beide projecten kunt u vinden op: www.bar-project.nl.

Wat levert het onderzoek op?

Uw deelname draagt bij aan meer kennis over de kwaliteit van de begeleiding door bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen en wat verbeterpunten zijn. Deze informatie draagt bij aan het verbeteren van de ondersteuning en begeleiding van zieke werknemers tijdens re-integratie. Een nadeel is dat deelname u ongeveer 10 minuten van uw tijd kost. Deelname aan een interview kost u 30 minuten.

Wilt u meedoen?
U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Uw deelname is vrijwillig. Als u meedoet kunt u zich altijd bedenken en tijdens het onderzoek stoppen. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek.

In de oproep tot deelname vindt u een link naar een webpagina. Daarop staat een link naar de vragenlijst waarmee u eenvoudig naar het toestemmingsformulier en de vragenlijst gaat, die u kan invullen in een beveiligd systeem van het UMCG.

Vertrouwelijkheid van uw gegevens
Om uw privacy te beschermen, verzamelen en bewaren we uw gegevens zorgvuldig. Dit onderzoek wordt volledig uitgevoerd door het UMCG. Alleen de onderzoekers onderaan deze brief hebben toegang tot uw gegevens. Uw deelname aan het onderzoek is strikt geheim.

Om uw privacy te beschermen als u meedoet aan het interview, krijgen uw gegevens een code. Uw naam en andere gegevens waardoor u herkenbaar bent worden daarbij weggelaten. De onderzoekers weten welke code u heeft. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens van u te vinden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen in het UMCG. Ook in rapporten en artikelen over het onderzoek bent u niet herkenbaar.

De Centrale Ethische Toetsingscommissie van het UMCG, die alle onderzoeken beoordeelt, heeft geoordeeld dat het onderzoek voldoet aan de wetgeving in Nederland en aanvullende regelgeving van het UMCG. Dit betekent dat uw veiligheid is beschermd en dat het onderzoek voldoet aan kwaliteitsnormen.

Toegang tot uw gegevens voor controle

Sommige personen kunnen in het UMCG-gebouw toegang krijgen tot al uw gegevens. Ook tot de gegevens zonder code. Dit is nodig om te kunnen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is uitgevoerd. Personen die ter controle inzage krijgen in uw gegevens zijn bv. gemachtigde monitors, auditoren en toezichthoudende instanties als bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zij houden uw gegevens geheim. Wij vragen u voor deze inzage toestemming te geven.

Bewaren gegevens

De onderzoekers moeten op grond van de wet- en regelgeving uw de verzamelde gegevens ten behoeve van het onderzoek 15 jaar bewaren. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Meer informatie over uw privacy rechten kunt u vinden in het UMCG Privacy statement (uwprivacy.umcg.nl). Bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van het UMCG Piet Dinjens of Boudien Sieperda (050-361 61 61; privacy@umcg.nl).

Als u de toestemmingsverklaring ondertekent, geeft u toestemming voor het verzamelen, bewaren en gebruik van uw medische en persoonsgegevens zoals beschreven in deze informatiebrief.

Na het onderzoek
De onderzoekers beschrijven het onderzoek in de FAIR-database. Dit is een database waar andere onderzoekers kunnen zien waar onderzoek naar is gedaan. Deze database bevat geen onderzoeksgegevens of informatie die herleidbaar is tot u als persoon. Eventueel kunnen de verzamelde onderzoeksgegevens van de vragenlijst met andere onderzoekers worden gedeeld, maar uw persoonsgegevens worden nooit gedeeld.

In de toestemmingsverklaring vragen we of we u eenmalig mogen benaderen voor vervolgonderzoek. U bepaalt op dat moment weer zelf of u wel of niet mee wilt doen aan het vervolgonderzoek.

Wat u verder moet weten

Dit onderzoek is opgezet door de afdeling Gezondheidswetenschappen, Arbeid en Gezondheid van het UMCG. De betrokken onderzoekers van het UMCG zijn Nicole Snippen, Haitze de Vries, Jeanet Landsman-Dijkstra en Sandra Brouwer.

De onderzoekers doen er alles aan om het onderzoek zo prettig mogelijk te laten verlopen. Indien u klachten heeft over het onderzoek kunt u dit bespreken met de uitvoerend onderzoekers (Nicole Snippen of Haitze de Vries). U kunt klachten ook bespreken met de hoofdonderzoeker, prof. Sandra Brouwer via 050 3616976 (secretariaat). Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens raden we u aan contact op te nemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van het UMCG.

Telefoonnummer: 050-361 61 61   
E-mail: privacy@umcg.nl                           

Wilt u meedoen?

Ga dan naar de vragenlijst voor uw beroepsgroep door op de betreffende link te klikken:
· Vragenlijst werknemers

Heeft u vragen?

Mocht u meer informatie willen of vragen hebben over dit onderzoek, neem dan contact op met Nicole Snippen of Haitze de Vries.

Haitze de Vries
Telefoonnummer: 06-19221216                             
E-mail: h.j.de.vries@umcg.nl      

Nicole Snippen
Telefoonnummer: 06-25646870
E-mail: n.c.snippen@umcg.nl

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,

Met vriendelijke groet,

Nicole Snippen
Haitze de Vries
Jeanet Landsman-Dijkstra
Sandra Brouwer
Onderzoekers UMCG, afdeling Gezondheidswetenschappen