Spring naar de inhoud

Onderzoek “Verbetering kwaliteit poortwachtersproces”

Het onderzoeksprogramma ‘Verbetering kwaliteit poortwachtersproces’ is een door ZonMw gefinancierd programma dat zich richt op verbetering van de kwaliteit van het poortwachtersproces én de re-integratie van zieke werknemers door het ontwikkelen van kennis, het stimuleren van implementatie en de borging van kennis. Een sleutel voor verbetering van de kwaliteit van het poortwachtersproces ligt in betere samenwerking en onderlinge afstemming tussen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen. Het verbeteren van deze afstemming staat centraal in Programmalijn 1 ‘Professionalisering poortwachtersproces’ en de drie projecten binnen deze programmalijn.

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is betrokken bij de drie projecten binnen dit onderzoeksprogramma. Op deze website vindt u meer informatie over de projecten en over deelname aan lopende deelonderzoeken van het UMCG.