Spring naar de inhoud

Vragenlijst en interviews professionals

Bent u als bedrijfsarts, arbeidsdeskundige of verzekeringsarts werkzaam binnen het poortwachtersproces? En wilt u met uw ervaring bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek naar verbetering van de samenwerking tussen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen? Doe dan nu mee!

In februari 2022 zijn Amsterdam UMC, HAN University of Applied Sciences (HAN) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gestart met drie projecten gericht op het bevorderen van de samenwerking en afstemming tussen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen werkzaam in het poortwachtersproces om zo de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers te verbeteren. De ervaringen van deze professionals zijn hierbij onmisbaar.

Daarom zoeken we voor dit onderzoek bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen die eenmalig een online vragenlijst in willen vullen over hun ervaringen met interprofessioneel samenwerken in het poortwachtersproces (20-30 minuten). Ook zoeken we een aantal professionals die naast het invullen van de vragenlijst deel willen nemen aan een verdiepend interview (ongeveer 30 minuten).

Meer informatie over dit onderzoek vindt u in de informatiebrief.

Wilt u meedoen? Ga dan naar de vragenlijst voor uw beroepsgroep door op de betreffende link te klikken:

Als u meerdere functies heeft vragen we u één functie te kiezen waarvan u de betreffende vragenlijst invult.