Spring naar de inhoud

Onderzoek in volle gang

Het onderzoek naar het verbeteren van het poortwachtersproces bevindt zich momenteel in volle gang. Het team van onderzoekers heeft de nulmeting afgerond en is druk bezig met het analyseren van de verzamelde gegevens.

Als onderdeel van het onderzoek zijn er interviews gehouden met verschillende betrokken partijen, waaronder verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. De verkregen inzichten en feedback van deze interviews zullen worden meegenomen in het verdere verloop van het onderzoek om een grondig begrip te krijgen van de huidige situatie en de knelpunten in het poortwachtersproces.

Op deze pagina zal regelmatig updates te vinden zijn over de voortgang en bevindingen van het onderzoek.